Avocaţi din Bucureşti specializaţi în cazuri de evaziune fiscală

Despre evaziune fiscală auzim tot mai des. Pe parcursul acestui articol vom discuta pe larg despre ce este mai exact evaziunea fiscală, care sunt faptele ce pot constitui infracțiune și tot ceea ce trebuie să știi despre acest subiect.

Ce este evaziunea fiscală?

În termeni juridici, evaziunea fiscală reprezintă acțiunea ce constă în sustragerea unor persoane fizice, sau a unor companii de la plata impozitelor sau a diferitelor taxe. Este una dintre cele mai comune infracțiuni cu caracter economic. Aceasta se manifestă prin denaturarea informațiilor ce ar trebui raportate către autorități, declararea unor venituri sau profituri mai mici decât cele realizate sau mărirea artificială a cheltuielilor.

Care sunt faptele ce pot constitui infracțiuni de evaziune fiscală?

Conform Legii nr. 241 din 15 iulie 2005, infracțiuni constituie toate faptele de la articolul 3 până la articolul 9. Cele mai multe infracțiuni săvârșite sunt cele de la articolul 9, având scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

 • a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 • b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 • c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
 • d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
 • e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
 • f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 • g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

Toate aceste infracțiuni enumerate mai sus sunt considerate practici de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoarea până la 8 ani.

Lucruri pe care ar trebui să le știi despre evaziunea fiscală

Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amenda.

În cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor nu depăşeşte valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, trebuie să știi și că, o persoană care a mai fost anterior condamnată pentru infracțiuni de evaziune fiscală nu mai poate fi fondator, administrator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale.

Ce alte fapte sunt considerate drept evaziune fiscală

În prevederile aferente Legii nr. 241/2005, sunt considerate la rândul lor fapte de evaziune fiscală și fapte precum:

 • fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.
 • refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
 • împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.
 • reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.
 • deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.
 • tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.
 • stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
 • asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la  (1).

Cum poți obține o sentință mai blândă în cazul în care ești acuzat de evaziune fiscală?

În cazul în care ești acuzat de una sau mai multe dintre faptele menționate anterior, SCA Buneci & Buneci îţi stă la dispoziție cu servicii de asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și de cercetare judecătorească pentru infracțiunile de evaziune fiscală.

Leave A Comment