Conducerea unui vehicul sub infleunţa alcoolului sau a altor substanţe – aspecte teoretice şi practice

După intrarea în vigoare a noului Cod penal, în practica judiciară au existat controverse raportate la sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” cuprinsă de dispozițiile art.
336 alin. 1 C.pen., fapt care a condus la pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 732/2014 prin care s-a constatat neconstituționalitatea acestei dispoziții legale. Curtea a stabilit în mod clar
faptul că trebuie avut în vedere pentru îndeplinirea elementului material al laturii obiective, cât și în ceea ce privește urmarea imediată, momentul săvârșirii faptei, care nu este întotdeauna
identic cu momentul prelevării mostrelor biologice, având relevanță sub aspectul răspunderii penale momentul depistării în trafic a conducătorului care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80
g/l alcool pur în sânge.

Întrucât până în prezent dispoziția legală nu a fost pusă în acord cu prevederile deciziei Curții Constituționale nr. 732/2014, în Parlamentul României se află în dezbatere o propunere legislativă de modificare a Codului penal, nu numai a dispozițiilor art. 336 alin. 1 C.pen. dar și de completare a Codului penal prin introducerea a două noi infracțiuni legate de consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii accidentului de circulație sau de către persoane aflate în procesul de instruire.

Leave A Comment