Luarea de mită – o problemă tot mai des întâlnită în societatea noastră

Infracțiunea de luare de mită reprezintă o problemă tot mai des întâlnită în societatea noastră și constituie o încălcare gravă a legii și mai ales a eticii profesionale. Această infracțiune poate avea consecințe grave asupra celor implicați și poate afecta grav integritatea instituțiilor publice și a sistemului judiciar. Prin urmare, este important ca toți cetățenii să fie conștienți de natura acestei infracțiuni și să înțeleagă implicarea lor în a preveni și combate această problemă, dar și cum să se apere în cazul în care se regăsesc într-o asemenea ipostază.

În ce constă mai exact “luarea de mită”?

Infracțiunea de luare de mită este reglementată de Codul Penal și este definită ca  fiind fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

Pentru ca infracțiunea să fie considerată ca având loc, trebuie să existe următoarele elemente constitutive:

  • Acțiunea de pretindere, primire sau acceptare a mitelor. Aceasta reprezintă prima parte a elementului constitutiv a infracțiunii de luare de mită. Această acțiune poate fi realizată direct sau indirect și trebuie să fie făcută în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
  • Existența unui folos necuvenit. Este esențial să existe un folos necuvenit pentru ca infracțiunea să fie considerată ca fiind considerată consumată. Acesta poate consta într-o sumă de bani, bunuri sau alte avantaje.
  • Legătura de cauzalitate între actul de pretindere, primire sau acceptare și promisiunea de a face sau a nu face un act. Acest element indică faptul că mita este oferită în schimbul unui anumit act care trebuie să fie efectuat de către persoana care a primit mita.
  • Fapta să fie săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. Este important ca fapta să fie săvârșită în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri pentru ca infracțiunea să fie considerată ca fiind consumată.

Cum se pedepsește infracțiunea de luare de mită?

Infracțiunea de luare de mită este sancționată în conformitate cu prevederile articolului 289 din Codul Penal. Aceasta poate fi pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În plus, persoana care a primit mită poate fi obligată să restituie suma de bani sau bunurile primite în schimbul actului promis sau efectuat.

Bineînțeles, pedeapsa este acordata funcție de gravitatea faptei și de criteriile generale de individualizare a pedepsei. În toate cazurile persoanei condamnate pentru această infracțiune i se va interzice exercitarea dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

De asemenea, vinovatul poate fi supus unor consecințe în planul reputațional. Luarea de mită poate duce la pierderea încrederii publice și la un impact negativ asupra reputației profesionale a acestuia.

În aceste circumstanțe, este foarte important ca persoana care este suspectată sau acuzată de luarea de mită să fie reprezentată de avocați cu experiență în acest domeniu. Un avocat cu experiență te poate ajuta să-ți protejezi interesele legale și să eviți consecințele grave ale acestei infracțiuni.

În cazul în care ești subiect al unei anchete de luare de mită, poţi contacta cu încredere Societatea Civilă de Avocați Buneci & Buneci, atât pentru consiliere juridică, cât și pentru reprezentare în instanță cu rezultate cât mai bune. Îți vom oferi un ajutor real, astfel încât să ai parte de un proces echitabil.

Leave A Comment