Avocat specializat în cazuri de consum și trafic de droguri

În ultimii ani, consumul și traficul de droguri au devenit niște subiecte foarte prezente în spațiul public. Fie că vorbim despre droguri ușoare sau droguri tari, aceste substanțe pot avea efecte devastatoare asupra sănătății și bunăstării persoanelor implicate, și nu în ultimul rând, pot avea consecințe legale destul de grave. În acest context, mai ales dacă tu ești acuzat de o asemenea faptă, avocații au un rol foarte important în ceea ce privește construirea unei apărări complexe.

Pe parcursul acestui articol, vom aborda subiectul consumului și traficului ilicit de droguri din perspectiva unui avocat, oferind informații și sfaturi utile pentru toți cei interesați de acest subiect. De asemenea, vom discuta despre legislația actuală referitoare la droguri, care sunt riscurile implicate consumului sau traficului ilicit de droguri și care sunt consecințele legale pentru cei care se regăsesc în astfel de situaţii.

Ce reprezintă mai exact traficul ilicit de droguri (în termeni juridici)?

Infracțiunile de deținere pentru consum propriu sau trafic ilicit de droguri sunt prevăzute în Legea nr. 143/2000.

Ce fapte sunt sancționate în acest sens?

Potrivit legii în vigoare, mai exact, 143/2000, există mai multe fapte care sunt sancționate:

Art. 2.

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 3.

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 4.

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Art. 5. –

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6. –

(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

(3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

Art. 7. –

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 8. –

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 9. –

Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 25 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

Art. 10. –

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 11.

Dacă faptele prevăzute la art. 2, art. 6-8 şi art. 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 12. –

(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 23, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) – (3)art. 7 şi 9 se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Circumstanțe agravante în cazul infracțiunii de trafic de droguri:

Art. 13. –

(1) Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:

a)persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;

b)fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;

c)drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d)folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la  210;

e)drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

(2) În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.

Pașii care trebuie urmați în cazul în care sunteți subiect a unei anchete de trafic de droguri sau sunteți reținut pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri

Primul pas, și cel mai important într-o astfel de situație, este acela de a apela la un avocat specializat în acest domeniu. De asemenea, este important să nu dai nici o declarație înainte de a discuta cu un avocat (da, aveți dreptul acesta), mai ales că o declarație poate fi folosită ca probă împotriva ta.

În cazul în care ești subiect a unei anchete de trafic de droguri, contactează Societatea Civilă de Avocați Buneci & Buneci, atât pentru consiliere juridică, cât și pentru reprezentare în instanță cu rezultate cât mai bune. Îți vom oferi un ajutor real, astfel încât să ai parte de un proces echitabil.

Leave A Comment