Servicii

Servicii

Prioritate

Principala prioritate a Societății Civile de Avocați „Buneci and Buneci”, este de a servi cu profesionalism interesul clienților și de a dezvolta un mediu de afaceri solid. În încercarea de a înțelege pe deplin dezvoltarea domeniilor dreptului, ne concentrăm asupra calității serviciilor oferite clienților, pentru a susține șansele acestora de obținere a succesului.

Atitudine

În mod permanent, urmărim situația juridică și interesele clienților noștri, oferindu-le acestora consilierea necesară. Atitudinea pro-activă față de modalitățile în care se derulează afacerile clienților noștri îi ajută pe aceștia să își optimizeze afacerile, cu fiecare proiect pe care îl analizăm.

Serviciile avocaților societății sunt ghidate de valori care stau sub semnul reușitei: Dedicație, perseverență și ingeniozitate.

Societatea Civilă de Avocați „Buneci and Buneci” oferă servicii de reprezentare, asistență juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice, a instituțiilor și a altor persoane juridice.

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

 • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în faza de urmărire penală, de cercetare judecătorească, precum și în fața instanțelor de control judiciar (apel și recurs), în absolut toate infracțiunile prevăzute în codul penal și în legile speciale;
 • Consultanță și asistență juridică în faza de executare a pedepsei, vizând cereri de amânare, întrerupere și grațiere a pedepselor;
 • Redactarea plângerilor penale și consultanță juridică privind inițierea acțiunilor în justiție.

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

 • Consultanță juridică în legătură cu litigiile civile, procedurile necontencioase, obținerea avizelor și a autorizațiilor pentru persoane fizice și juridice;
 • Asistență juridică și reprezentare în orice tip de litigii civile, redactarea și susținerea acțiunilor civile în fața instanțelor de judecată în toate fazele procesuale;
 • Asistență și reprezentare în proceduri necontencioase sau în cadrul unor negocieri;
 • Asistență în cazul executărilor silite, a recuperărilor de debite sau a medierilor de conflicte.
 • Asistenţă şi reprezentare juridică a instituţiilor publice în procedura achiziţiilor publice şi în procedura privind concesionarea bunurilor proprietate publică.

DREPT COMERCIAL ȘI SOCIETĂȚI COMERCIALE

 • Consultanță juridică și reprezentare în instanță în litigii comerciale, inclusiv în faza de negociere preprocesuală;
 • Consultanță în domeniul financiar-bancar, comerț internațional, incheieri de contracte și înființări de societăți comerciale, fuziuni, dizolvări falimente;
 • Consultanță juridică în legatură cu infracțiunile prevăzute în legile comerciale.

DREPT ADMINISTRATIV

 • Consultanță juridică, redactări de acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale;
 • Anulări de acte ale administrației publice locale.

DREPTUL MUNCII

 • Consultanță juridică, redactări de cereri și contestații, asistență juridică și reprezentare în litigii, negociere de contracte.

CEL MAI BUN REZULTAT POSIBIL!

ABORDARE PRAGMATICĂ ȘI CREATIVĂ!